Koncom prvej októbrovej dekády sa konal každoročný Holcim VIP Event pre najvýznamnejších zástupcov slovenského stavebného priemyslu. V nádhernom prostredí Tálov a okolia hotela Partizán sa stretlo celkovo 31  firiem. Partnerom podujatia bola spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, autorizovaný predajca Jaguar, Land Rover. Podujatie sa nieslo vduchu inšpirácií na ceste k úspechu a bol pripravený bohatý sprievodný program do neskorých večerných hodín. Eventom sprevádzala Vera Wisterová, spievala Katka Knechtová a o gastronomický zážitok sa postaral Vojtech Artz, držiteľ viacerých zahraničných ocenení.

MARIAN BREZOVSKÝ

Foto: Holcim