Uchvátilo ho Japonsko, japonský šerm a samurajský meč. Vladimír Hotovec nám v rozhovore odkryl nielen dušu samuraja, ale aj dušu meča mečov Katany. 

Venujete sa dosť netradičnému hobby, japonskému šermu. Ako ste sa dostali k tomuto koníčku?
K japonskému šermu ma priviedla do určitej miery túžba vlastniť originálny samurajský meč – Katanu. Na fenoméne chladných zbraní ma však zaujímalo oveľa viac – ako sa vyrábal, ako bol používaný… Oslovoval ma svet samurajov nie iba po stránke bo­ jových schopností, ale ako celok. Zaujímalo ma Japonsko a jeho kultúra. Keďže som na kúpu meča nemal dostatok financií, vydal som sa za splnením svojho chlapčenského sna cestou kendó a môj sen sa po desiatich rokoch praktizovania splnil. Meč som skutočne dostal.

Japonský šerm je aj o istej životnej filozofii a postoji k životu. Čo musí ovládať správny samuraj a aké vlastnosti by mal mať?
Máte pravdu, japonský šerm je určitá oblasť japonskej kultúry, do ktorej sa veľmi silno premieta filozofia vrstvy obyvateľov, ktorí po dlhé stáročia vládli Japonsku, stáli na vrchole spoločenského rebríčka a mali preto byť aj istým morálnym príkladom. Feudálny samuraj sa musel zdokonaľovať vo vojenských zručnostiach, ale tiež sa musel vzdelávať kultúrne. Preto, aby sa z neho nestal jed­noduchý nástroj určený na boj. Môj japonský známy, obchod­ník a bankár, mi povedal, že samuraj mal byť v prvom rade džentlmen. Vlastnosť zmienim iba jednu. Slovo samuraj bolo niečo ako zákon, nepísaná zm­luva. Keby to tak bolo dnes, veľa právnikov by zrejme prišlo o prácu.

U nás asi nie je veľa ľudí, ktorí sa venujú japonskému šermu. Je to čisto mužská záležitosť alebo sú aj „samu- rajky“?
Japonskému šermu sa napríklad v porovnaní s karate, aikidó a ďalšími bojovými športmi venuje oveľa menej ľudí. Zrejme v ňom nevidia spôsob sebaobrany ako v iných odvetviach. Súčasnému športovému pojmu kendó sa, samozrejme, venujú aj ženy a stále ich v radoch „samurajov“ pribúda. V zápase kendó, hoci ide o fyzicky náročný šport, nero­zhoduje iba sila svalov, ale hlavne bojový duch. A na tomto poli by si nezriedka mohli muži zo žien brať príklad.

Keď sa stretnú samuraji, je to skôr exhibícia, výmena skúseností, boj, ostrenie mečov, súťaž alebo „filozofovanie“?
Keď sa stretnú súperi s dušou samuraja, je to dialóg, výmena skúse­ností, tvrdý, avšak čestný boj. Keď bude rovnaká dvojica prezentovať kendó verejnosti, zaradí do ukážky prvky, ktoré umožnia divákovi danú oblasť ľahšie pochopiť. Vtedy bude mať súboj nádych exhibí­cie. Nájdu sa však aj „samurajovia odborníci“, ktorí „filozofujú“ a šermujú so všetkými a o všetkom – jazykom na internete.

K samurajovi neodmysliteľne patrí ostrý meč…
Japonský meč – Katana je stále fenoménom medzi mečmi. O žiadnej chladnej zbrani toho nebolo napísané toľko, ako o meči samurajov. Tento symbol príslušníkov vojenskej a spoločensky najvyššie postavenej vrstvy bol a je niečím, čo očarilo mužskú časť populácie natoľko, že dodnes sa mnoho kováčov snaží vyrobiť Ka­tanu. Meč sa objavuje už v mytologických bájach, spájaných s pra­matkou Japoncov, bohyňou slnka Amaterasu. Meč preto nebol samotnou zbraňou, ale mal istý božský rozmer. Nebol iba ostrý, ale tiež krásny a jednoduchý. V jednoduchosti je sila. Odrážal tak myslenie, cit a zručnosť Japoncov. Japonci verili, že meč má dušu. Tento pohľad sa však menil vplyvom vývoja spoločnosti. A dnes? Dnes môžete kúpiť lacnú, ostrú repliku už za 350 eur alebo krásny meč od súčasného špičkového kováča za cenu diametrálne inú. V prvom prípade pôjde síce o moderné dielo, ktoré bude mať japonskú „dušu“, ale nebude mať nič spoločné s tou samurajskou. Tým, ktorí by si chceli kúpiť pravý japonský meč, odporučím nepodľahnúť emóciám a nedať na krásne slová predávajúceho, o ktorom toho veľa neviete. Osobne by som si takýto meč neku­poval v e­shope.

Napísali ste knihu Cesta srdca…
Knihou som sa snažil predstaviť bojové umenia ako oblasť, ktorá môže byť užitočná každému z nás, bez toho, že by sme sa jej museli venovať. Vybral som preto rôzne samurajské príslovia, múdrosti, názory mojich učiteľov a ku každému som napísal svoj osobný príbeh, zážitok či poznanie.
Jedno z nich hovorí: „Len málo ľudí vie o svojej skutočnej sile. Väčšina vidí len časť svojich schopností, ktoré vyčnievajú nad povrch ako špička ľadovca, a zabúdajú, že oveľa väčšia časť je ukry­tá pod hladinou.“

titulka_jaguar F type Coupe_1.indd

Aký ste vodič? Rozvážny a pokojný ako samuraj alebo skôr temperamentný?
Snažím sa byť vodičom, ktorý sa k vozidlu správa ako k vlastnej žene. Takže pozorný, tolerantný a, samozrejme, aj temperamentný.

Značka Jaguar?
Jaguar je pre mňa symbol tradície, kvality, pohodlia, dynamiky a osobného imidžu. Pri jazde som mal pocit, ako keď držím meč. Bol to pocit súzvuku, istoty, kontroly a príslušnosti k určitej sku­pine.

KATARÍNA KLIŽANOVÁ RÝSOVÁ
Foto: Andrej Kližan, archív